7 Tháng Tám, 2019 - Tàu Hải Dương 8 Trung Quốc rời bãi Tư Chính tới đá Chữ Thập