13 Tháng Tám, 2019 - Tàu Hải Dương 8 Trung Quốc quay trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam