18 Tháng Sáu, 2019 - Tàu cảnh sát biển Trung Quốc trang bị vũ khí hạng nặng nêu đậu cách Bãi Tư Chính 40 dặm về phía tây