16 Tháng Bảy, 2019 - Tàu 35111 can thiệp ép Việt Nam phải hủy bỏ hợp đồng khoan dầu ở mỏ Cá Rồng Đỏ