1 Tháng Chín, 2019 - Tân Hoa Xã đe dọa “hồi kết đang tới”