29 Tháng Mười, 2019 - Tạm dừng thi công dự án du lịch tâm linh Lũng Cú, kiểm tra toàn diện