1 Tháng Mười, 2019 - Sun Group ‘khiếu nại’ về loạt bài của báo Phụ Nữ