30 Tháng Ba, 2019 - Sư trụ trì chùa Ba Vàng sám hối vì để xảy ra nghi thức “cúng oan gia trái chủ”