5 Tháng Mười, 2019 - Sư Toàn xin hoàn tục sau nghi vấn “gạ tình” nữ phóng viên