5 Tháng Chín, 2019 - Sự cố cháy công ty Rạng Đông: Chính quyền Hà Nội đã vô trách nhiệm như thế nào?