7 Tháng Mười, 2019 - Sẽ xác minh tài sản được cho là lên đến 300 tỷ của nhà sư ‘gạ tình’ Thích Thanh Toàn