4 Tháng Ba, 2019 - Sầm Sơn: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến đường bộ ven biển