25 Tháng Chín, 2019 - Rừng Tam Đảo II đột nhiên bị SunGroup chặn các ngả đường vào