7 Tháng Chín, 2019 - Công ty Rạng Đông gửi thư xin lỗi về vụ hỏa hoạn