28 Tháng Chín, 2019 - Rạng Đông có thể được bảo hiểm 150 tỷ đồng sau cháy lớn, cổ phiếu “thăng hoa”