23 Tháng Chín, 2019 - Phụ Nữ TP. HCM đăng tải bài phê phán công trình của Sun Group tại Bà Nà là tàn phá thiên nhiên