23 Tháng Chín, 2019 - Phụ Nữ TP. HCM đăng tải chùm bài vạch mặt các công trình tâm linh tại Tam Đảo do Sun Group làm chủ đầu tư