23 Tháng Mười, 2019 - Phụ nữ Online đăng bài chất vấn các cơ quan chức năng về những sai phạm lớn ở dự án Tam Đảo II