1 Tháng Một, 1993 - Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh phát bóng khai trương sân golf Đảo Vua – Đồng Mô