11 Tháng Tám, 2019 - Phillipines có thể nhờ Mỹ hỗ trợ giám sát vùng đặc quyền kinh tế ở biển Đông.