11 Tháng Chín, 2019 - Philippines cho TQ ‘khai thác chung’ ở vùng đặc quyền kinh tế