1 Tháng Mười Hai, 2019 - Phía Nhật Bản phản ứng lại nhận định của Sở Xây dựng Hà Nội