26 Tháng Mười Một, 2009 - Phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam