19 Tháng Mười Một, 2019 - Phát hiện 8.000 quả bom xăng tại Đại học Trung Văn Hồng Kông