4 Tháng Sáu, 2007 - Phát động cuộc thi “Môi trường và phát triển 2007”