30 Tháng Tư, 2021 - Phản đối sự cấp phép xây sân golf