29 Tháng Tám, 2019 - Ông Duterte nêu phán quyết Biển Đông ngay ở Bắc Kinh, ông Tập bác bỏ