29 Tháng Tám, 2019 - Nhiều bài viết cảnh báo nhiễm độc thủy ngân liên tiếp xuất hiện trên Facebook