29 Tháng Bảy, 2019 - Nhật Bản xuất khẩu công nghệ điện rác sang Đông Nam Á