30 Tháng Tám, 2019 - Nhà máy đốt rác phát điện đầu tiên tại TP.HCM: công suất quá nhỏ