28 Tháng Năm, 2019 - Nhà máy điện rác khổng lồ tại Sóc Sơn vẫn chưa đủ thủ tục pháp lý