10 Tháng Tư, 2019 - Nhà máy điện rác khổng lồ tại Sóc Sơn vẫn chưa được triển khai xây dựng