8 Tháng Chín, 2019 - Người Hong Kong biểu tình trước lãnh sự quán Mỹ