24 Tháng Tám, 2019 - Người dân tháo dỡ cột đèn thông minh vì coi đó là công cụ giám sát của chính quyền