22 Tháng Chín, 2019 - Người dân Sầm Sơn khiếu nại vì nhận đền bù không tương xứng