1 Tháng Chín, 2019 - Người dân mong ngóng kết quả xét nghiệm