28 Tháng Sáu, 2019 - Người dân Khánh Sơn Đà Nẵng tham quan Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ