16 Tháng Tám, 2019 - Người dân Hongkong đồng loạt rút tiền khỏi ngân hàng