5 Tháng Chín, 2019 - Người dân bịt khẩu trang kéo đến nhà máy Rạng Đông yêu cầu đối thoại