5 Tháng Tám, 2019 - Người biểu tình tổng đình công. Cảnh sát dùng hơi cay trấn áp