2 Tháng Mười Một, 2019 - Người biểu tình tấn công trụ sở Tân Hoa Xã