1 Tháng Chín, 2019 - Người biểu tình phong tỏa sân bay Hongkong