21 Tháng Mười, 2019 - Người biểu tình ném bom xăng vào cảnh sát