9 Tháng Sáu, 2019 - Người biểu tình lập bức tường Lennon