27 Tháng Bảy, 2019 - Người biểu tình kéo đến Nguyên Lãng, xung đột bạo lực nổ ra