13 Tháng Tám, 2019 - Người biểu tình hành hung một người được cho là phóng viên và cảnh sát ngầm