26 Tháng Bảy, 2019 - Người biểu tình “đóng quân” ở sân bay