12 Tháng Tám, 2019 - Người biểu tình đến “đóng quân” sân bay khiến hàng loạt chuyến bay phải hủy