1 Tháng Chín, 2019 - Người biểu tình đập phá ga tàu điện