21 Tháng Bảy, 2019 - Người biểu tình bao vây Văn phòng Liên lạc HongKong